ANNE JORUN
KJÆR

STYREARBEID.

Jeg har opp gjennom årene sittet i mange styrer av forskjellig karakter, både i bedrifter og i frivillige organisasjoner. Styret i NOAS var satt sammen av fagfolk og politikere på høyt nivå fra Storting og offentlig administrasjon, det samme er styret i forlaget Det Norske Samlaget. Dette har vært  steder å lære mye om hvordan samfunnet fungerer. Distriktsstyret i Oslo Røde Kors og styringsgruppen for organisasjonsutviklingsprosjektet Forankring og Forandring i Norges Røde Kors  var også fora med svært kompetente deltakere fra næringsliv og organisasjoner.

Fra toppledelsen i Dagbladet hadde jeg også kontakt med styrets arbeid, det samme i de organisasjoner jeg selv har vært daglig leder. Gjennom arbeidet i Vardø i Vekst fikk jeg intensiv læring også på hvordan det offentlige utviklingsarbeid fungerer, på kommunalt, fylkeskommunalt og nasjonalt nivå.

Som prosessveileder har jeg fått arbeide med flere styrer i forbindelse med utvikling av langsiktige strategier, hvor en bivirkning gjerne har vært at styret som kollegium også har fått et vesentlig bedre samarbeid etter at prosessen er gjennomført. 

Sammen med min faglige bakgrunn som siviløkonom med spesialisering i markedsføring og strategiutvikling, mener jeg å ha med meg erfaring som styrer både i offentlige virksomheter og private bedrifter kan ha nytte av.

REFERANSER

”Som adm.dir i Universitetsforlaget engasjerte jeg Anne Jorun Kjær som rådgiver for ledelsen for å lære oss profesjonell markedsanalyse og –strategi. Det var en lærerik og spennende erfaring. Da jeg overtok som styreleder i Det Norske Samlaget våren 2003, ønsket jeg mer markedsorientert kompetanse i styret, og anbefalte Anne Jorun Kjær til valgkomiteen. Hun tilfører styret solid kompetanse og innsikt i markedsføring og markedsorientering”.
            
                                                            Siri Hatlen, styreleder i forlaget Det Norske Samlaget

Gjennom sin inspirerende og engasjerende måte å legge opp et strategiseminar på, fikk Anne Jorun Kjær frem de mest kreative sidene i styret vårt.”
                                                            Randi Hammerstrøm, styreleder Casas Heddy  

 

 

 

ANNE JORUN KJÆR
Postadresse:
Postboks 68, Berlevåg
mobil
: 90 78 10 03
epost:
ajk-nv@online.no

 

Besøksadresse;
 Berlevåg.
Filial:
Pilestredet Park 32, 0176 Oslo.