ANNE JORUN
KJÆR

PROSESSVEILEDER og LEDERCOACH

Jeg vektlegger og ser mer og mer viktigheten av å utvikle SAMARBEID i ledergrupper og styrer.  VEILEDNING for enkeltpersoner og faglig coaching eller mentorvirksomhet er også viktige elementer. Mine klienter melder tilbake om bedret samarbeid og arbeidsklima, større fokus, økt motivasjon og målbart bedre resultater

FORANKRING av strategier hos dem som skal lede og gjennomføre endring og deretter drifte etter omstilling, er et av mine viktigste fokus som rådgiver. Selve prosessen med å utvikle en strategi eller det å få en ledergruppe til å samarbeide og se helhet på en ny måte, er ofte selve nøkkelen til suksess.

Jeg benyttes som leder for organisasjoners og enkeltmenneskers prosess, enten med konkrete strategi- og samarbeidsprosjekter eller dypere i den enkelte leders bevisstgjøringsprosess. ”Verktøyene” og min erfaring kan også brukes til å veilede i krisesituasjoner, med spesiell fokus på ”utbrenthet” og fastlåste situasjoner.

EKSEMPEL PÅ TIDLIGERE OPPDRAG

·         Coaching og mentoring med faglig fokus markedsføring.

·         Prosess for å komme gjennom vanskelige samarbeidssituasjoner i ledergruppe.

·         Markedsorientering gjennom grunnleggende holdnings- og fokusendring i styre og ledelse basert på markedsundersøkelser.

·         Introduksjon av ny arbeidsform basert på markedsforståelse og samarbeid mellom redaksjon og markedsfolk.

REFERANSER:

Som markedssjef i Aschehoug Undervisning samarbeidet jeg i to runder med Anne Jorun Kjær. Hun hadde et veilederansvar for meg som ny og uerfaren markedssjef fra 1995. I 2000/2001 var hun igjen inne som coach for meg. Nå skulle vi videreutvikle våre markedstrategier, og igjen var det naturlig å be Anne Jorun Kjær om hjelp. Også i denne runde hjalp hun oss langt videre. 

Jeg har hatt stor glede av samarbeidet med Anne Jorun Kjær. Som konsulent og veileder er hun preget av godt humør, iver og pågangsmot, samt evne til å utfordre andres standpunkter og vanetenkning. Dermed framstår hun som en solid samarbeidspartner og en god veileder.

Bernt Bølviken, tidligere markedssjef i Aschehoug Undervisning.

 

DIKT OM DEN NYE MÅTEN Å LEDE PÅ

 

 

ANNE JORUN KJÆR
Postadresse:
Postboks 68, Berlevåg
mobil
: 90 78 10 03
epost:
ajk-nv@online.no

 

Besøksadresse;
 Berlevåg.
Filial:
Pilestredet Park 32, 0176 Oslo.