ANNE JORUN
KJÆR

TA VARE PÅ DEG SELV - OGSÅ les mer

EN NY DAG les mer

LIVSVEILEDER

Jeg kan bidra med hjelp så du ser din egen livssituasjon på en mer konstruktiv måte. Ved enkle spørreteknikker eller symbolske øvelser som går forbi de fastlåste intellektuelle forklaringene til de bakenforliggende, ubevisste årsakene, finner vi sammen fram til nye tankemåter.

VEILEDNING EN TIL EN.

Arbeidet kan foregå en til en, også på telefon. Vi kan arbeide med tidligere hendelser som uten at vi er det bevisst, styrer livet i dag. Det kan være at vi tar tak i måter å møte andre mennesker på eller hvordan du opplever situasjoner, slik at det går an å se nye innfallsvinkler. Eller vi kan ta tak i situasjonen direkte og belyse den på nye måter.

Kanskje kan en samtale være nok til å få på plass det som er nødvendig. Kanskje vil vi trenge en serie av samtaler. Det kan også være at du velger å ta kontakt i spesielle situasjoner, etter som du opplever at dine utfordringer dukker opp.

SELVUTVIKLING I GRUPPE

Selvutvikling i gruppe kan bidra til store endringer. Gruppen vil dele sine erfaringer og hjelpe hverandre videre, og det å få med mange innfallsvinkler og forskjellige menneskers livsbilder, vil styrke utviklingsprosessen. Jeg leder grupper med fokus på prosess, løsning og framtid. Det hender at ting fra fortiden må tas tak i, da bruker vi gjerne symboler og spørreteknikker. All selvutvikling går lettere om det gjøres i en lett og lys tone, og humor er den viktigste hjelperen vi har. Det er mye latter og lek, særlig om det er vanskelige ting vi skal rette opp i. 

MIN BAKGRUNN

Mitt eget mangeårige arbeid med selvutvikling etter at jeg ble utbrent i 1992, er bakgrunnen for at jeg har valgt å ta en omfattende dybdeutdannelse som coach og gruppeleder. Som den første i Skandinavia tok jeg eksamen i Psychology of Vision i 2002, og jeg holder meg løpende oppdatert med internasjonale kurs. Til nå har jeg gjennomført en utdannelse på mer enn 1.100 undervisningstimer i gruppe og veiledet eget arbeid i workshops. ”Verktøyene” og arbeidsformen fra PoV har jeg brukt med enkeltindivider og grupper med gode resultater. (www.psychologyofvision.com)

Det finnes en omfattende artikkel om meg fra Dagbladet  (15. oktober 2000), ”Ut av offer-rollen”.

For arbeid i større grupper har jeg et team av samarbeidspartnere med variert faglig bakgrunn (psykodrama, nlp, gestalt, rosen, diverse kunst-terapier). Vi vil sammen skreddersy et opplegg for den aktuelle gruppens behov, enten det er innad i en organisasjon eller ved at gruppen settes sammen for å arbeide med spesielle tema.

EKSEMPEL PÅ KURS / TEMA

for grupper eller enkeltindivider:            

·         ”Ta vare på deg selv  - også”. For ledere og folk som arbeider med andre mennesker.

·         ”Videre i livet”. For ”utbrente” eller folk som ”bare sitter fast” i livet sitt.

·         ”Finn ditt eget lys”. Mange av oss er redde for å skinne med all den styrken som finnes inne i oss. En gruppeprosess kan gi oss mot til å vise mer av hvem vi er.

·         ”Balansere mine maskuline og feminine sider”. Vår tid verdsetter maskuline kvaliteter, mens de kvinnelige verdiene har vært mer usynlige gjennom lang tid. Vi trenger begge, i samspill. Både som enkeltindivider og i ledelse.

·         Rådgivning for konflikter eller utbrenthet i ekteskap og relasjoner.

·         Samtaler i spesielle situasjoner hvor du føler deg ”låst” eller ”sitter fast” uten å se veien ut eller grunnen til at ting er spesielt vanskelig.

 

REFERANSER:

”Anne Jorun Kjær har det siste halvåret vært min veileder for personlig utvikling. Fra tidligere har jeg benyttet forskjellige fagpersoner og metoder som har brakt meg et stykke på vei. Kjær´s kunnskaper, personlighet og metoder viser seg å være veldig fruktbare, konkrete og virkningsfulle. Det virker. Jeg merker at jeg er mer avslappet og kan benytte min energi og krefter på en mer konstruktiv måte. Hennes metoder tar direkte tak i de bakenforliggende årsaker. Dette medfører at jeg raskere kommer forbi ”beskyttelseslaget” og ”uvanen” og får tilgang til det som løser opp. Jeg fungerer vesentlig bedre enn ”normalt”.                                        
DA, mann, dataingeniør 54 år

”Jeg går i terapi og lærer alternative måter å forstå  meg selv og mine relasjoner på. Anne Jorun Kjær´s veiledning er helt annerledes enn det jeg hittil har opplevd, hun får meg til å se meg selv og min partner på helt nye og uventede måter. Nye forståelser bidrar til å skape nye løsninger, endre fastlåste samværsformer. Og jeg kjenner det blir riktig, mer harmonisk.”
AB, kvinne, høyskolelektor 58 år

 

 

ANNE JORUN KJÆR
Postadresse:
Postboks 68, Berlevåg
mobil
: 90 78 10 03
epost:
ajk-nv@online.no

 

Besøksadresse;
 Berlevåg.
Filial:
Pilestredet Park 32, 0176 Oslo.