ANNE JORUN
KJÆR

ENDRINGSLEDELSE OG STRATEGIUTVIKLING.

Alt vårt arbeid er ”skreddersøm” avhengig av behov, men det vil oftest inneholde noe ”temperaturmåling” eller markedsundersøkelser. Et ”typisk” strategiprosjekt vil kunne inneholde elementer som:

1.       MARKEDSKARTLEGGING, enten ved at vi sørger for gjennomføring, eller vi er sparringpartner.

2.       ANALYSE av bedriftens / organisasjonens sterke og svake sider, i samarbeid med ledelsen og basert på markedskartleggingen.

3.       PROSESS med ledelsen for å utvikle strategien. Vi kan ta fram et utkast til strategi og siden arbeide det inn i ledelsen, men helst gjennomfører vi en prosess i ledergruppe eller styre der vi sammen utvikler strategien.

4.       Selve MARKEDSORIENTERINGEN foregår gjennom bevisstgjørende arbeid, oftest tverrfaglig med hele ledelsen og deretter spesifikt med markeds-, salgs-, produksjons- og serviceavdelinger.

ARBEIDSFORM.

Det ”typiske” prosjekt er en skreddersydd prosess i tett samarbeid med bedriftens / organisasjonens ledelse med varighet på et halvt til ett år. De siste ti årene har jeg gjennomført slike prosesser i forskjellige bransjer og organisasjoner av størrelse fra én til mer enn hundre ansatte. Jeg tar også mindre og helt konkrete enkeltoppdrag, som prosjektleder eller med spesielle utredninger. Jeg har god erfaring med å knytte til meg kompetanse og ressurser gjennom samarbeid i mitt omfattende nasjonale og internasjonale nettverk.

 EKSEMPEL PÅ TIDLIGERE STRATEGIOPPDRAG:

·         Utvikle markedsstrategi og lede gjennomføring av markedsorienteringsprosess i forbindelse med Reform 97 for Aschehoug forlag (1995-97). Oppdragsgiver: Direktør for skolebokavdelingen.

·         Management for hire, daglig leder av venneforeningen på Henie-Onstad Kunstsenter (1995-97). Oppdragsgiver: Styret i Venneforeningen.

·         Utredning av muligheter og grunnleggende strategi for internettbokhandelen som ble til www.mao.no (1998-99). Oppdragsgiver: Styret i Bokklubbene v/ viseadm i Gyldendal Norsk forlag.

·         Markedskartlegging og implementering av markedsorientering, først som konsulent og deretter som management for hire i Forlagssentralen (IT og distribusjonsselskap) (2000). Oppdragsgiver: Adm dir og styreleder.

·         Opplegg og ledelse av strategiutviklings-seminar med styret i helseforetaket Casas Heddy på Lanzarote, som eies av Oslo Røde Kors. (2003). Oppdragsgiver; Styreleder.

REFERANSER:

„ Vi har nylig gjennomført en brukerundersøkelse, tilsvarende den vi hadde for to år siden. Som du vet resulterte den da i at vi engasjerte deg for å lede vårt markedsorienteringsprogram. Jeg siterer fra sammendraget i 2005: ” Det er mitt bestemte inntrykk at sammenholdt med resultatene fra 2003, er det gjort en vesentlig fremgang, kvalitativt” og videre  ”Jeg mener det definitivt er snakk om en bedring på alle nivå; både teknologisk (med nye versjoner) og med hensyn til brukerstøtte/ support. Jeg sitter med inntrykk av at Bibits er på rett vei og at arbeidet med kvalitetsforbedringer har gitt resultater”. Jeg vil benytte anledningen til å takke for det gode samarbeidet og for alt du har bidratt med i vår endringsprosess.”                                  Kjetil Hillestad, adm Bibliotekenes IT dir -senter AS.

"Oslo Røde Kors gjennomførte en omfattende strategiprosess i januar 2002, glimrende planlagt og ledet av Anne Jorun Kjær. Med en blanding av humør, entusiasme, stor kunnskap og lek, ble de neste fem års strategiske retning og mål lagt. Planen følges fortsatt til punkt og prikke, og er levende i organisasjonen. En annerledes måte å arbeide strategisk på, som inkluderer og engasjerer alle, og attpåtil er morsom!"                                Randi Hammerstrøm, daglig leder Oslo Røde Kors.

Da jeg var ny markedssjef  i Aschehoug Undervisning sto forlaget overfor utfordringen å lage en markedsstrategi for grunnskolereformen i 1997 der alle grunnskoleelevene i Norge skulle ha nye lærebøker i alle fag i løpet av tre år. Anne Jorun Kjær var innleid konsulent og ga oss uvurderlig hjelp under utformingen av strategien og i gjennomføringen av den. Gjennom denne markedsføringskampanjen økte vi vår markedsandel i grunnskolemarkedet fra 25 til 33 prosent.
Bernt Bølviken, tidligere markedssjef i Aschehoug Undervisning. 

 

ANNE JORUN KJÆR
Postadresse:
Postboks 68, 9980 Berlevåg
mobil
: 90 78 10 03
epost:
ajk-nv@online.no

 

Besøksadresse;
 Berlevåg.
Filial:
Pilestredet Park 32, 0176 Oslo.